قانون مندی کسب و کار اینترنتی

مجموعه ایران سریر تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است